Бухгалтерський Облік. Професійний

Бухгалтерський облік професійний

Курс «Бухгалтерський Облік. Професійний»

 

Програма Курсу «Бухгалтерський Облік. Професійний»

✔ Тема 1. Бізнес і Бухгалтерський Облік
Поняття бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Суб’єкти бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Збалансованість господарських засобів і джерел.

✔ Тема 2. Предмет і Метод Бухгалтерського Обліку
Вимірники в бухгалтерському облік. Бухгалтерський баланс. Бухгалтерські рахунки. Документування в бухгалтерському обліку. Бухгалтерська процедура (технологія ведення обліку). Бухгалтерське відображення господарської діяльності. Форми ведення обліку.

✔ Тема 3. Основи Побудови Фінансового Обліку
Мета та сутність фінансового обліку. Організація фінансового обліку на підприємстві.

✔ Тема 4. Облік Грошових Коштів
Облік коштів у касі. Облік коштів на поточних рахунках в національній валюті. Облік коштів на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік коштів на інших рахунках у банку. Облік інших грошових коштів.

✔ Тема 5. Облік Дебіторської Заборгованості
Визнання, класифікація та оцінка дебіторської забор¬гованості. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

✔ Тема 6. Облік Фінансових Інвестицій
Сутність, види та оцінка фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що утримуються інвестором до погашення. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій у спільну діяльність.

✔ Тема 7. Облік Запасів
Поняття виробничих запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси». Класифікація матеріалів, оцінка матеріалів в синтетичному, аналітичному бухгалтерському обліку і в балансі. Організація синтетичного і аналітичного обліку матеріалів. Можливі варіанти організації складського та бухгалтерського обліку матеріалів. Облік матеріалів на складах. Облік матеріалів в бухгалтерії підприємства. Оцінка вибуття матеріалів із складу різними методами (ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО).

✔ Тема 8. Облік Основних Засобів та Інших Необоротних Матеріальних Активів
Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Облік зменшення корисності основних засобів. Облік наявності та руху основних засобів. Облік амортизації основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік орендних операцій. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

✔ Тема 9. Облік Нематеріальних Активів
Визнання, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів.

✔ Тема 10. Облік Зобов’язань
Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань. Облік зобов’язань по розрахунках з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Облік кредитних операцій. Облік розрахунків за податками та іншими обов’язко¬вими платежами. Облік інших зобов’язань.

✔ Тема 11. Облік Доходів, Витрат та Результатів Діяльності
Визнання, класифікація та оцінка доходів. Визнання та склад витрат. Облік доходів і витрат основної операційної діяльності. Облік інших операційних доходів і витрат. Облік фінансових доходів і витрат. Облік інших доходів і витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. Облік надзвичайних доходів і витрат. Облік фінансових результатів.

✔ Тема 12. Облік Статутного, Додаткового та Резервного Капіталу
Поняття власного капіталу. Порядок формування окремих складових власного капіталу. Рахунки синтетичного обліку власного капіталу. Облік статутного капіталу.

✔ Тема 13. Облік Праці, її Оплати та Соціального Страхування Персоналу
Поняття зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Класифікація зобов’язань та їх оцінка на дату виникнення та на дату балансу. Рахунки синтетичного обліку зобов’язань та їх характеристика.

✔ Тема 14. Облік Витрат Діяльності Підприємства
Поняття витрат діяльності підприємства, їх класифікація (капітальні витрати, витрати майбутніх періодів, поточні витрати). Класифікація поточних витрати. Рахунки синтетичного обліку витрат підприємства та їх характеристика.

✔ Тема 15. Облік Доходів і Фінансових Результатів
Поняття фінансових результатів в роботі підприємства. Показники фінансових результатів роботи підприємства. Поняття про доходи підприємства. Рахунки синтетичного обліку доходів і фінансових результатів.

✔ Тема 16. Фінансова Звітність
Значення та класифікація звітності підприємства. Поняття про фінансову звітність. Склад і порядок подання фінансової звітності. Коротка характеристика форм фінансової звітності.

✔ Тема 17. Податкова Звітність
Економічна сутність та класифікація податків. Облік і звітність податку на додану вартість. Облік і звітність податку на прибуток. Облік і звітність місцевих податків і зборів. Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб. Облік і звітність спеціальних режимів оподаткування. Облік і звітність рентних та майнових платежів.

Тривалість: 128 академічних годин
Місце Проведення Занять: освітній центр, територія замовника, дистанційно в Skype

 

 

 

Престижне Навчання

Кваліфіковані викладачі. Навчання проводять досвідчені кваліфіковані професіонали, вчені з науковими ступенями, носії іноземних мов.
Індивідуальний підхід. Програма навчального курсу складується індивідуально відповідно до Ваших потреб
Зручний графік. Ви оберете власний графік занять з 9-ої ранку до 9-ої вечору в зручні для Вас дні. Таким чином, Ви визначите зручний для себе час і встигатимете працювати та навчатися! 😉
Територіальна близькість. Займайтеся в навчальному центрі, в закладах партнерів і навіть на Вашій території в офісі чи вдома! Доступні дистанційні заняття в Skype.
Гнучка оплата. Сплачуйте за навчання поетапно, розділивши вартість навчання по частинам.
Оптимальне навантаження. Цілісність, динаміка та теметичне академнавантаження проходження програми курсу напряму залежить від бажання, дисципліни та інтелектуальних можливостей учня. Постійний зворотній зв’язок із викладачем.
Знання назавжди. Навички, котрі Ви отримаєте під час ґрунтовного навчання під керівництвом найкращих викладачів Українського науково-освітнього центру Престиж, залишаться з Вами на все життя!

 

Skype

Ви Живете в Іншому Місті або За Кордоном? 

Навчайтеся Дистанційно в Skype!

 

Багаторічний Досвід Освіти на 100% Результату

Український науково-освітній центр Престиж започаткований в 2003 в Черкасах і з того часу надає послуги в сфері приватної освіти: навчальні курси, тренінги, освіта за кордоном, корпоративне навчання. В 2014 році відкритий освітній центр в Києві. Компанія пропонує навчальні програми з навчанням в освітніх центрах, навчальних закладах за кордоном, на території замовника, а також дистанційно в Skype. Кожний слухач курсів обирає власний, зручний для себе графік занять. Навчальну програму курсу викладач складає особисто для учня у відповідності до його цілей з метою оптимізації навчального процесу та отримання бажаного результату. Ретельно підібраний викладацький склад професіоналів і унікальний педагогічний досвід праці в сфері приватної освіти передбачає високу якість навчання та індивідуальний підхід до кожного слухача курсів. Викладачі — досвідчені кваліфіковані професіонали, вчені з науковими ступенями, носії іноземних мов.

 

Український Науково-Освітній Центр Престиж в Цифрах

Започаткований в 2003 році в Черкасах.
13 років надає послуги в сфері приватної освіти.
В 2014 році відкритий центр в Києві.
8 напрямків навчання:
1. Мовознавство
2. Комп’ютерні Технології
3. Менеджмент і Маркетинг
4. Економіка та Фінанси
5. Краса та Здоров’я
6. Мистецтво
7. Шкільні Предмети, ДПА, ЗНО
8. Підготовка до Школи
Та додаткові предмети.
150 спеціалізованих навчальних курсів з індивідуальною та стандартною навчальними програмами.
Відібрані 300 найкращих викладачів, серед яких кваліфіковані професіонали, вузькопрофільні спеціалісти, носії іноземних мов, щоб дати Вам потрібні знання та навички.
Понад 2600 учнів пройшли навчання.
97.3%* учнів задоволені навчанням, дають позитивні відгуки та радять центр друзям і знайомим.
5 балів з 5 – середня оцінка за відгуками користувачів сайту Education.ua.
100% результату від навчання.

* дані на основі дослідження відгуків учнів про навчання.

 

 

Під Час Консультації
• Обговоримо Ваші цілі та особливості навчальної програми
• Визначимо тривалість, графік та інтенсивність навчання
• Підберемо найкращі умови Ваших занять

Перед Початком Навчання
Ми оберемо місце проведення занять: в освітньому центрі, спеціалізованому закладі, на Вашій території чи дистанційно в Skype. Підберемо навчальну програму — стандартну або ж індивідуальну. Індивідуальна навчальна програма складається викладачем у прямій відповідності до Ваших особистих потреб. Наприклад, бухгалтеру потрібно знати операції імпорту-експорту та роботу з валютою або студенту з німецької мови треба більш детально вивчити спеціалізовану будівельну лексику.

Під Час Занять
Ваші зусилля у навчанні, помножені на досвід викладачів центру Престиж, дадуть Вам потрібні знання та навички. Будьте вибагливим до себе, регулярно відвідуйте заняття, слідуйте рекомендаціям Ваших керівників, займайтеся старанно, вчасно виконуйте всі завдання — і Ви досягнете успіху. Ми працюємо на 100% результату!

Отримайте 100% Результату!

СертифікатПісля Завершення Навчання
Ви отримаєте сертифікат Українського науково-освітнього центру Престиж. Сертифікат міжнародного зразка видається українською та англійською мовами, має оригінальний дизайн і виготовляється в типографії з використанням технології фольгування та пластикової ламінації.

 

 

Працевлаштування

Працевлаштування
Український науково-освітній центр Престиж сприяє працевлаштуванню випускників. Компанії потребують кваліфікованих працівників, котрі постійно навчаються, займаються самоосвітою, вдосконалюють свої професійні навички та особисті якості. Саме таких спеціалістів з числа наших учнів ми їм і рекомендуємо.

 

 

Чому Слід Почати Навчання Зараз?Світогляд

Відповідь знаєте лише Ви тоді, коли Ви щасливі. Деякі люди живуть за принципом, що спочатку треба заробити гроші, а потім піти на навчання. Це кардинально не правильна думка! Тому що коли Ви заробите гроші і підете на навчання, у Вашій голові вже буде стільки парканів, що найближчу половину свого життя Ви витратите на те, щоб зносити ці паркани, а вже потім будувати новий світогляд. Тому, чим меньший у Вас вік, тим більше у Вас шансів вибудувати світогляд, котрий Вас приведе до щастя.

Насіння Знання Дасть Добрі Сходи!

З повагою — Український науково-освітній центр Престиж