Microsoft Excel

1200px-Microsoft_Excel_2013_logo.svgТренінг «Microsoft Excel»

Програма Тренінгу
1. Середовище Excel. Призначення програми, типи файлів, графічні та обчислювані можливості.
2. Графічне вираження таблиць, компоновка, текст.
3. Форматування комірок. Типи даних. Smart таблиця.
4. Функції СУММ, ЕСЛИ, СЧЕТ, ВПР та інші, їх поіхідні.
5. Аргументи функцій.
6. Випадаючі меню.
7. Векторна графіка в Excel. Робота з примітивами. Діаграми.
8. Вставка медійних елементів.
9. Параметри сторінок, листів, друку.
10. Експорт та імпорт даних. Google cloud Excel.
11. Синхронізація даних з пристроями.

Тривалість: 10 академічних годин